0949244827

Số điện thoại 0949244827
Họ & Tên Dinh anh
Đia chỉ So nha 212 Khu pho 3 phương 1 kiến tường long an
Nội dung Đặt 4,5 shop 1 lúc đều bùng! shiper rất bức xúc phải nhờ shop chửi luôn
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100045978534250
Zalo https://www.facebook.com/profile.php?id=100045978534250
Số tiền bom 550,000
Quay lại